Pensjonskassen for fylkene har flere tilknyttede foretak

Mann med grått hår og briller står foran en hekk med mobil i hendene, smiler mot kamera.
Foto: Pexels /Marcus Aurelius

Foretak tilknyttet pensjonskassen

 • Akershus fylkeskommune
 • Akershus Energi AS
 • Akershus Energi Vannkraft AS
 • Akershus Energi Varme AS
 • Akershus Kollektivterminaler FKF
 • Akershus Reiselivsråd
 • Buskerud fylkeskommune
 • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barnevern
 • Bufetat
 • Familievern
 • Folkevalgtordning Akershus (før 2014)
 • Folkevalgtordning Buskerud (før 2014)
 • Folkevalgtordning Østfold (før 2014)
 • FRID IKS
 • Glomma Kraftproduksjon AS
 • Halden Kraftproduksjon AS
 • MiA – Museene i Akershus
 • Nitja senter for samtidskunst
 • Pensjonskassen for fylkene Akershus, Buskerud og Østfold
 • Skien Kraftproduksjon AS
 • Stiftelsen Ahus Boligselskap
 • Stiftelsen Emma Hjort Boligselskap
 • Stiftelsen Buskerudmuseet
 • Stiftelsen Drammens Museum
 • Statsbygg Øst
 • Ungt Entreprenørskap Akershus
 • Ungt Entreprenørskap Buskerud
 • Ungt Entreprenørskap Østfold
 • Vardar AS
 • Vardar Vannkraft AS
 • Vardar Varme AS
 • Østfold fylkeskommune

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver har ansvaret for å melde ansatte inn i pensjonsordningen. Når du er registrert som medlem, vil du få tilsendt medlemsbrev fra oss med bekreftelse på medlemskapet.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å orientere sine ansatte om pensjonsrettigheter i pensjonskassen. Dette kan blant annet være ved langvarig sykemelding hvor den ansatte må søke arbeidsavklaringspenger (AAP) og kan ha rett på midlertidig uførepensjon hos oss.