Få en innføring i pensjonssystemet

Eldre par holder rundt hverandre ved en elv med snå rundt.
Foto: NTB

Om pensjonsystemet

Alderspensjon for deg som er født etter 1963

Alderspensjon for deg som er født før 1963

AFP for deg som er født før 1963

Ektefellepensjon

Barnepensjon

Uførepensjon