Etterlattepensjon

Etterlattepensjon er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon. Når du som medlem faller fra, kan din ektefelle, registrerte partner eller barn under 20 år ha rett til pensjon. Et medlemskap hos oss skal også bety trygghet for din familie.