Vi er pensjonskassen for fylkene

Pensjonskassen for fylkene Akershus, Buskerud og Østfold startet som pensjonskassen for ett fylke, nå betjener vi tre fylker. Vi er en av Norges største offentlige pensjonskasser. Vår viktigste jobb er å sørge for at ansatte i fylkeskommunen, med tilhørende virksomheter, får rett pensjon til rett tid.

 • Ansatte i Pensjonskassen for fylkene foran bygget i Wergelandsvein 21
  Foto: Yina Chan

Medlemmer

Pensjonskassen for fylkene Akershus, Buskerud og Østfold har:

 • 5.500 aktive medlemmer
 • 5.500 alderspensjonister
 • 900 uførepensjonister
 • 500 etterlattepensjonister
 • 12.300 medlemmer med oppsatte rettigheter

Pensjonskassen har en forvaltningskapital på over 11 milliarder kroner, og den er sterkt voksende.

Historikk

Akershus fylkeskommunale pensjonskasse fusjonerte med Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse i 2020. I tillegg overtok pensjonskassen medlemmer fra Østfold fylkeskommune som frem til 01.01 2020 var medlemmer i KLP. Som følge av etableringen av Viken fylkeskommune fra 01.01 2020 endret pensjonskassen navn til Viken pensjonskasse. Ved oppsplittingen av fylket 01.01.2024 endret vi navn til Pensjonskassen for fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

Vår visjon

Er å være den ledende pensjonsleverandøren for fylkene, deres virksomheter og medlemmer. Vi gjør det enklere for medlemmene å ta opplyste valg. Vi skaper merverdi for fylkene og deres virksomheter.

Våre medlemsløfter

 • Best på trygghet, hjelp og veiledning når du trenger det.
 • Rett pensjon til rett tid.
 • Opplyste valg – tidlig nok.

Våre kundeløfter

 • Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for all vår virksomhet.
 • Vi skal oppnå best mulig avkastning – med forsvarlig risiko.
 • Vi gjør pensjon enklere for arbeidsgivere og medlemmer.