11/06/2024

Feriepenger, skatt og utbetaling av pensjon i juni måned

Kvinne står en sommerdag og plukker blomster fra veikanten
Foto: Istock Middelveld

Sommeren er endelig her. Mange lurer da på feriepenger, skatt og utbetaling av pensjon i juni måned

Det er ikke feriepenger på pensjonsutbetalingene. Det betyr at du får vanlig utbetaling også i juni. Pensjonen blir utbetalt 12. juni.

Det er vanlig skattetrekk for AFP, alders- og etterlattepensjon i alle årets måneder bortsett fra desember. Men for uførepensjon er det ikke skattetrekk i juni. 

Vi ønsker deg en fin sommer!

 

Foto: Istock/Middelveld

Del denne saken!