09/06/2024

Sykefraværsoppfølging hos renholderne har gitt besparelser på 18 mnok for fylkeskommunene og samfunnet

Geir Riise, rådgivende lege hos Pensjonskassen for fylkene, portrettbilde
Foto: Yina Chan

Et nærværsprosjekt for renholderne i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommunene har redusert sykefraværet med 3,7 % blant 350 profesjonelle renholderne fra 2022 til 2023. Kompetanseheving har vært nøkkelfaktoren for suksessen.

RENKO er et kommunalt oppgavefellesskap som omfatter renholdsforvaltning og utvikling i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune. Nærværsprosjektet, som tidligere har vært en del av Viken fylkeskommunes arbeid, vil ikke bli videreført i sin nåværende form. De tre nye fylkeskommunene skal nå selv bestemme hvordan de ønsker å jobbe med nærvær fremover.

Sykefraværet redusert med 3,7 %

Kartlegging av nærvær og sykefravær hos renholdsseksjonen viste en generell økning i nærvær på 1,93 %, til tross for økt sykefravær i samfunnet generelt etter pandemien. Renholdere med fagbrev opplevde en særlig stor økning i nærvær på 4,4 %. Sykefraværet ble redusert med 3,7 %, noe som tilsvarer en besparelse på inntil 17,9 millioner kroner per år for arbeidsgiver og samfunnet, basert på informasjon fra HMSøkonomi.no.

Det har vært et tett samarbeid mellom renholdsseksjonen, HR, HMS, vernetjenesten, tillitsvalgte og Pensjonskassen for fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

Geir Riise, rådgivende lege i Pensjonskassen for fylkene, har bistått med metoder i sykefraværsoppfølging med vekt på nærvær, erfaringer fra andre virksomheter og støtte og rådgivning for å forebygge lange sykefraværsforløp. Tilrettelegging og oppfølging tidligst mulig fremmer godt arbeidsmiljø og forebygger fravær.

– Vi har analysert sykefravær grundig og arbeidet målrettet med virksomheter som opplever høye fraværstall, for å identifisere årsakene til fraværet. I tillegg har vi lagt vekt på å anerkjenne og verdsette de som møter opp på jobb hver dag. Gjennom målrettet innsats og strukturerte metoder har vi oppnådd suksess i prosjektet, forteller Rujira Coles, virksomhetsleder for Renholdsforvaltning- og utvikling Akershus, Buskerud og Østfold kommunalt oppgavefellesskap (RENKO). Vi renholderne har hatt stor kompetanseheving gjennom fagbrevkurs, yrkesrettet norskkurs, renholdslederskolen, fagsamlinger, og digitale fagkurs og det har gitt resultater for arbeidsmiljøet avslutter Rujira Coles.

– Sykefravær er ikke skjebnebestemt, det går virkelig an å forebygge. Ledere sitter med langt større påvirkningsmulighet enn de selv tror. Sykefraværet kan ikke kontrolleres, men det finnes kontrollerbare lederaktiviteter som vi vet forebygger sykefravær, forteller Geir Riise.

Med erfaring fra mer enn 30 år som bedriftslege, som leder i flere virksomheter og som generalsekretær i Den norske Legeforening har han stor innsikt i hva som faktisk fungerer på arbeidsplassen. Han koker det ned til de seks viktigste tingene du som leder kan gjøre for å lykkes med nærvær:

1. Du må bygge tillit og åpenhet. Har du en åpen dør for å snakke om ting som er vanskelig, før det blir umulig, vil du forebygge mye sykefravær. Forsøk å være en leder som er førstevalget å snakke med når ting butter. En arbeidstaker skal aldri være bekymret for om samtalen vil påvirke egen karriere eller om informasjonen vil bli brukt mot han eller henne ved en senere anledning. All jobb-bekymring fra en medarbeider må tas på alvor. Det bygger lag og kultur i virksomheten. Gjennom slike samtaler lærer vi også å bli bedre sammen.

2. Interesser deg for arbeidsmiljøet. Hvordan har vi det egentlig i vår avdeling? Hva er det vi får til? Hva er det vi strever med? Har vi gode eksempler som vi kan si er vår beste praksis på hvordan en sak kan løses? Lag gode rutiner sammen med tillitsvalgte og verneombud.

3. Tør å gi fleksibilitet for når arbeidstager må være på jobb i en begrenset tidsperiode, når ting er vanskelig privat. Gi anerkjennelse for situasjonen, da finner mange også ut hvordan ting best kan løses. I vanskelige livssituasjoner er det viktig å holde god kontakt med arbeidsplass og kolleger. Det er bedre for de fleste, enn å være isolert alene hjemme.

4. Husk at du som leder kan gjøre mye som legen ikke kan gjøre for å forebygge sykefravær. Legen kjenner ikke arbeidsplassen. Det gjør du.

5. Tidsfaktoren er viktigere enn diagnosen. Alt fravær starter med første dag, sørg for å være tidlig på ballen. Hold tak i medarbeiders funksjonsevne og hva man kan gjøre sammen.

6. Dersom det har vært et fravær, gjennomfør alltid en samtale når den ansatte er tilbake. En slik nærværssamtale dreier seg om hva som kan gjøres for å forebygge eventuelt nytt fravær.

Foto: Yina Chan

Portrettbilde av Rujira Coles.

Rujira Coles, virksomhetsleder for Renholdsforvaltning- og utvikling Akershus, Buskerud og Østfold kommunalt oppgavefellesskap (RENKO). 

Del denne saken!