Sjekk din pensjon

For å leve som du ønsker som pensjonist må du ha god oversikt over hva du vil få i pensjon. Da kan du ta gode valg for fremtiden. I pensjonskalkulatoren ser du hvor mye du har nå, og hva du ligger an til å få i pensjon.

Ung kvinne sitter i en grønn velursofa med PC i fanget
Foto: Istock/ Fizkes

Sjekk din pensjon!

I pensjonskalkulatoren får du:

 • En samlet oversikt over din offentlige pensjon.
 • Beregning av hva du vil få utbetalt i pensjon. (Har du jobbet i privat sektor må du også sjekke norskpensjon.no)
 • Mulighet til å gjøre prognoser fra flere valg.

Du må logge inn på MinSide for å benytte pensjonskalkulatoren.

Pensjons­systemet i Norge er bygd på tre pilarer:

 • Folketrygden (NAV)
 • Tjenestepensjon og AFP (fra private og offentlige arbeidsgivere)
 • Individuelle pensjons­ordninger

Pensjonen din kan komme fra en eller flere av disse kildene.

Pensjonskalkulatoren beregner pensjonen din ut fra:

 • Årslønn
 • Folketrygden (NAV)
 • Opptjening fra nåværende og tidligere offentlige arbeidsgivere

Denne beregningen gir en prognose på fremtidig pensjon fra pensjonsordningen. Du kan inkludere tidligere opptjening i andre offentlige pensjonsordninger i prognosen.

Dersom du har opptjening i en annen offentlig tjenestepensjonsordning, etter at du var medlem i vår pensjonsordning, ber vi deg ta kontakt med pensjonsordningen du sist er/var medlem av. Det er den siste pensjonsordningen som kan gi deg en pensjonsprognose.

Prognosen tar utgangspunkt i din stillingshistorikk under «Min oversikt», samt eventuelle korrigeringer / registreringer du selv gjør. Dersom du mener det er feil eller mangler ved din stillingshistorikk, må du ta dette opp med din arbeidsgiver.

Du kan lage en prognose med følgende alternativer:

 • Fra aktiv til hel alderspensjon eller hel AFP
 • Fra aktiv til delvis alderspensjon eller AFP og deretter hel alderspensjon eller AFP
 • Fra delvis alderspensjon før fylte 67 år over til hel alderspensjon fra eller etter 67 år
 • Fra delvis AFP over til hel AFP eller alderspensjon fra eller etter 67 år
 • Fra hel alderspensjon eller AFP før 67 år over til hel alderspensjon fra 67 år
 • Fra fratrådt til alderspensjon fra aldersgrensen eller 67 år

Tilhører du en av følgende grupper, vil du ikke kunne få utført en prognose:

 • Har delvis eller hel uførepensjon
 • Fratrådt med mindre enn tre års opptjening uten opptjening i andre ordninger
 • Har hel alderspensjon og er fylt 67 år
 • Er medlem i folkevalgtordning før 01.01.2014

Du må logge inn på MinSide for å benytte pensjonskalkulatoren.