Brukerveiledning for medlemsportal

Slik logger du inn – medlemmer

For å få tilgang til våre innloggede tjenester - Min Side - må du logge inn gjennom ID-porten. Du kan enten bruke BankID, BankID på mobil, MinID, Buypass eller Commfidess.

Medlemsportalen består av fire deler:

 • Min oversikt
 • Pensjonskalkulator
 • Mine søknader
 • Innboks

Menyen finner du oppe i høyre hjørne.

Min oversikt

«Min oversikt» inneholder informasjon om personalia. Det er mulig å endre
telefonnummer og e-post ved å benytte knappen «Endre kontaktinfo». Dette gjøres ved å klikke på «Endre kontaktinfo», legg inn endringene og til slutt klikker du på «Utfør endring».

Du kan se opptjening din fordelt mellom «frem til 31.12.2019» og «fra og med 01.01.2020». Det er en ny opptjening til alderspensjon fra 01.01.2020. Har du ikke vært aktivt medlem etter 01.01.2020, vil pensjonsbeholdningen din være 0 kroner. Du kan se siste lønns- og stillingsverdier arbeidsgiver har rapportert til pensjonskassen:

 • Aldersgrense
 • Stillingsprosent
 • Lønn
 • Tillegg

«Min oversikt» inneholder stillingshistorikken din i Viken pensjonskasse. Opptjening du har i statlig eller andre kommunale pensjonskasser vises ikke. For å se stillingshistorikken din klikker du på lenken «Se stillingshistorikk». Følgende informasjon vises i stillingshistorikken:

 • Virkningsdato
 • Hendelse (innmelding/endring/utmelding/pensjon)
 • Lønnstrinn
 • Lønn
 • Tillegg
 • Deltid

Hvis du mener lønns- og stillingsopplysninger er feil, må du ta kontakt med arbeidsgiver eller lønnsavdelingen i fylkeskommunen.

Pensjonskalkulator

Her kan du beregne alderspensjon eller AFP. Du kan beregne prognose på hel pensjon, delvis pensjon og overgangen fra delvis til hel pensjon.

Mine søknader

Etter at du har fylt ut og sendt en pensjonssøknad, vil søknaden og status på søknaden dukke opp i listen «Mine søknader». Ved å klikke på «Last ned» får man tilgang til en PDF-versjon av søknaden som kan lastes ned. Du kan også starte søknadsprosessen fra dette menypunktet. Dette gjøres ved å klikke på «Søk om pensjon».

Elektronisk søknadsprosess

Prosessen for elektronisk søknadsprosess starter ved at du logger inn i medlemsportalen og fyller ut søknad om alderspensjon, AFP eller uførepensjon.

Når søknaden er ferdig utfylt og du klikker på «Send søknad», dukker det opp en boks der du legger inn e-postadressen til arbeidsgiver (den som skal fylle ut arbeidsgivererklæringen).

Innboks

Dokumenter fra pensjonskassen til medlemmet vil vises i listen «Mine brev». Det er mulig å filtrere på brevtype og det er lagt til en avkryssingsboks der du kan velge å kun se uleste brev. Alle overskriftene/kolonnene har sorteringsfunksjon. Til høyre for dokumentene har du mulighet til å åpne eller laste ned brevet. Konvolutten til venstre for dokumentene indikerer om du har åpnet et brev eller ikke.