Oppdater kontaktinformasjonen din ett sted

Norges innbyggeres mobilnummer og e-postadresser blir samlet i, Kontakt - og reservasjonsregisteret. Det er Digitaliseringsdirektoratet som er behandlingsansvarlig for Kontakt- og reservasjonsregisteret.
 

Fordelen med ett felles kontaktregister er at du som innbygger ikke trenger å gi denne informasjonen til alle de ulike offentlige virksomhetene du er i kontakt med.

Det er du selv som oppdaterer kontaktinformasjonen, og du trenger bare gjøre det ett sted.

Kontakt- og reservasjonsregisteret blir brukt når du logger inn med ID-porten til ulike offentlige tjenester. Eksempel på dette kan være utfylling av skattemeldingen, eller når stat, fylke og kommune trenger å varsle deg elektronisk om vedtak eller annen viktig informasjon.

Kontakt- og reservasjonsregisteret kan inneholde:

• mobilnummeret og e-postadressen din

• opplysninger om hvilken digital postkasse du har valgt

• språkvalg

• om du er reservert mot elektronisk kommunikasjon.

Inntil videre henter Pensjonskassen inn kun e-postadressen din fra kontakt og reservasjonsregisteret. Vi skal over tid også hente inn mobilnummer og om du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon.

Når du logger inn på Min Side vises e-posten som er registrert på deg i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Her kan du logge inn i Kontakt og reservasjonsregisteret for å sjekke hva som er registrert på deg og oppdatere kontaktinformasjonen din.